Απολογισμός σπατάλης σοκ, για το 2010: 17 δις ευρώ για 9 υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες!

Στοιχεία σοκ, που αφορούν σε δημόσιες δαπάνες του οικονομικού έτους 2010 για μισθούς πολιτικών υπαλλήλων, χρηματοδοτήσεις κομμάτων, πληρωμές διαφόρων υπηρεσιών, εξοπλισμό γραφείων και αόριστες αμοιβές εξωτερικών συνεργατών σε εννιά υπουργεία, προκύπτουν από τη μεγάλη έρευνα των «Επικαίρων» . Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 διά χειρός του κ. Φίλιππου Σαχινίδη, από τον κρατικό κορβανά εκταμιεύτηκαν 17 δις ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες εννιά υπουργείων και των αντίστοιχων δημόσιων υπηρεσιών που περικλείουν. Προκλητικό νούμερο, ιδίως για την Ελλάδα του 2011, στην οποία -σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος- διαβιούν πεντακόσιες χιλιάδες πολίτες με μηδενικό εισόδημα. Εν πολλοίς, η ασύλληπτη σπατάλη των συγκεκριμένων υπουργείων και των δεκάδων δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών τους δικαιώνει το προεκλογικό σύνθημα του πρώην πρωθυπουργού «λεφτά υπάρχουν» και εξηγεί για ποιο λόγο αποφασίστηκε κούρεμα 25% στους μισθούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προϊδεάζει, μάλιστα, για το τι πρέπει να συμβεί με όλους όσοι εργάζονται…
στο στενό δημόσιο τομέα, ειδικά αν θέλουμε να επιτευχθεί η περιβόητη περιστολή των αλόγιστων κρατικών δαπανών. Το ρεπορτάζ καταδεικνύει την κατάσταση που επικρατεί στα υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η λίστα μοιάζει ατελείωτη.

Υπουργείο Εσωτερικών 

Το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει διευρυμένες αρμοδιότητες. Έχει, επίσης, πολλές υπηρεσίες και οργανισμούς και απασχολεί χιλιάδες υπαλλήλους. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τις ανάγκες λειτουργίας του άγγιξαν τα 3 δις ευρώ! Το ακριβές ποσό είναι 2.862.196.489 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων δαπανήθηκαν για τις αμοιβές των πολιτικών υπαλλήλων -τόσο των μόνιμων όσο κι εκείνων που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Συνολικά, κόστισαν 478 εκατ. ευρώ. Εντύπωση, όμως, προκαλεί το γεγονός ότι 48 εκατ. ευρώ κατέληξαν -εν είδει χρηματοδότησης- στα πολιτικά κόμματα, ενώ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2010 δαπανήθηκαν 65 εκατ. ευρώ. Συνολικό κόστος: 113 εκατ. ευρώ. Από κει και πέρα, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκταμιεύτηκαν 33 εκατ. ευρώ, για την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου 27 εκατ. ευρώ, για τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης 6,3 εκατ. ευρώ και για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 13,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον 12 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για το Εθνικό Τυπογραφείο, ενώ 14,5 εκατ. δόθηκαν για πληρωμές λοιπών υπηρεσιών , χωρίς να ξεκαθαρίζεται ποιες είναι αυτές.

Υπουργείο Εξωτερικών 

Οι δαπάνες του υπουργείου Εξωτερικών για το 2010 άγγιξαν συνολικά τα 364 εκατ. ευρώ. Η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου κόστισε στους Έλληνες πολίτες το ποσό των 119.249.841 ευρώ, ενώ για τις δαπάνες των διπλωματικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών εξωτερικού εμπορίου εκταμιεύτηκαν 241,5 εκατ. ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού κόστισε 3.084.255 ευρώ, ενώ μεγάλα ποσά δόθηκαν και για επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το υπουργείο ανήλθε στα 4,5 δις ευρώ. Για την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ δαπανήθηκαν 50 εκατ. ευρώ, το ΓΕΕΘΑ απορρόφησε 26 εκατ., η ΕΛΔΥΚ 11 εκατ., ενώ η ΜΑΕΔΥ 21 εκατ. ευρώ. Για την ΕΥΠ δαπανήθηκαν 44.738.734 εκατ. ευρώ, ενώ εντύπωση προκαλούν οι δαπάνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και τις μετακινήσεις. Κόστισαν 269 εκατ. ευρώ και 239,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα! Στον προϋπολογισμό υπάρχει κι ένα κονδύλι που αφορά στις πληρωμές για την «εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης» , το οποίο, μάλιστα, ξεπερνά το 1 δις ευρώ. Καθόλου άσχημα!

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Για το νευραλγικό υπουργείο δαπανήθηκαν 6 δις ευρώ, τα 5 δις εκ των οποίων αφορούσαν στις δαπάνες για την Υγεία και τα 931 εκατ. σε δαπάνες για την Πρόνοια. Τα περισσότερα χρήματα δόθηκαν για τις αμοιβές των πολιτικών υπαλλήλων -τακτικοί και αορίστου χρόνου -,  που ξεπέρασαν τα 2,5 δις ευρώ, αλλά και για τις επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου -ιδρύματα και οργανισμούς Υγείας- , που άγγιξαν τα 2,3 δις ευρώ.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο λογαριασμός για το συγκεκριμένο υπουργείο αλλά και τις υπηρεσίες του ανήλθε στα 717 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος δόθηκε για αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων σε δικαστήρια, σωφρονιστικά ιδρύματα, ιατροδικαστική υπηρεσία, ελεγκτικό συνέδριο. Δαπανήθηκαν 558 εκατ. ευρώ. Για πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές δόθηκαν 92,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες 27,6 εκατ. ευρώ.

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων 

Το κονδύλι για το υπουργείο στο οποίο προΐσταται η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις τρομερές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και βιβλία κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, ανήλθε στα 6,2 δις ευρώ. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δόθηκαν 2 δις ευρώ, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2,4 δις ευρώ, και για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού 49,6 εκατ. ευρώ. Από κει και πέρα, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς απορρόφησε 3,6 εκατ. ευρώ, η Ακαδημία Αθηνών 11,8 εκατ. ευρώ, ενώ για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δόθηκαν 3 εκατ. ευρώ.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Ακριβό» -για το οικονομικό έτος 2010- υπήρξε και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση αναλύοντας τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Σαχινίδης είναι το γεγονός ότι 400 εκατ. ευρώ δόθηκαν για δαπάνες, οι οποίες, όμως, δεν εντάσσονται σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Παράλληλα, 60 εκατ. ευρώ δόθηκαν για έξοδα λοιπών υπηρεσιών, ενώ οι επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ και λοιπούς βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς άγγιξαν τα 435 εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστος του εν λόγω υπουργείου και των υπηρεσιών που εντάσσονται σε αυτό έφτασαν τα 1,2 δις ευρώ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Από τα πλέον «οικονομικά» υπουργεία υπήρξε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του άγγιξε τα 120 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 60 εκατ. δόθηκαν σε υπηρεσίες περιβάλλοντος, τα 57,5 εκατ. σε υπηρεσίες ενέργειας, ενώ μόλις 3,3 εκατ. ευρώ σε υπηρεσίες που αφορούσαν στα δάση.

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

Η συνολική δαπάνη για το… πρώην σύνθετο υπουργείο ανήλθε στα 1.357.660.878 ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 18 εκατ. ευρώ δόθηκαν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Αντίθετα, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εκταμιεύτηκαν 1,2 δις ευρώ περίπου!

Επίκαιρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.