Ανάθεση υπηρεσίας οικονομικού συμβούλου από το Σύνδεσμο Απορριμμάτων…

Με απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηλείας ανατέθηκε απευθείας η υπηρεσία οικονομικού συμβούλου στην εταιρεία Χ. Λαγός & Συνεργάτες Ε.Ε. με εκπρόσωπο τον Λαγό Χρήστο
Το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου προσδιορίζεται ως εξής:
– Η ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας και η διαμόρφωση της παρούσας και μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και προοπτικής του Συνδέσμου.
– Προτάσεις για την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Συνδέσμου.
– Η ορθολογική οργάνωση του οικονομικού αντικειμένου και της ροής εσόδων – εξόδων του Συνδέσμου.
– Η υποστήριξη στα θέματα που διέπουν την λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Συνδέσμου.
– Η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της τιμολογιακής πολιτικής και κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
– Η υποστήριξη στην σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.
– Η υποστήριξη στην σύνταξη του απολογισμού του Συνδέσμου.
Η ανάδοχος εταιρία θα υποβάλλει διμηνιαίες Εκθέσεις, στις οποίες θα συνοψίζονται οι εργασίες που παρέχει. Οι διμηνιαίες εκθέσεις του Συμβούλου θα υποβάλλονται εντός δέκα ημερών, από την συμπλήρωση του εκάστοτε διμήνου.
Η χρονική διάρκεια των παραπάνω εργασιών ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.856 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.