Αγορά εργασίας….Άστα να πάνε…!

Με μελανά χρώματα παρουσιάζει την κατάσταση της αγοράς εργασίας έρευνα της ελεγκτικής KPMG σε 241 επιχειρήσεις για το 2011, βάσει της οποίας οι μισές εταρείες πάγωσαν τους μισθούς των εργαζομένων, το 13% προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών, ενώ σχεδόν οι μισές έχουν μειώσει κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων τις θέσεις εργασίας.
H γενική έρευνα αποδοχών και παροχών της KPGM για το 2011 έγινε σε δείγμα 241 ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.
Σε θέματα αποδοχών και παροχών:
-το 49% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις, για το 2011, σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.
-το 13% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων.
-το 23% των εταιρειών που παρέχει πριμ απόδοσης είτε βάσει επίσημης πολιτικής είτε κατά περίπτωση, δεν χορήγησε πριμ το 2011, για τα αποτελέσματα του 2010, σε καμία από τις κατηγορίες των εργαζομένων.
-το 8% των εταιρειών που παρέχουν ιδιωτική ασφάλεια ζωής και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αλλάξουν το πρόγραμμά τους.
-το 29% του δείγματος των εταιρειών δήλωσε ότι πραγματοποίησε αλλαγές στην πολιτική εταιρικών αυτοκινήτων, λόγω της νέας φορολογικής νομοθεσίας.
Σε εργασιακά θέματα:
-το 45% των εταιρειών που συμμετείχε στις έρευνες μείωσε τον αριθμό θέσεων εργασίας, το 2010 ή/και το 2011.
-το 22% των εταιρειών του δείγματος παρέχει Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που αποχωρούν, με απόφαση της εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση έναντι του αντίστοιχου 12% των εταιρειών, για το 2010.
-το 17% των εταιρειών του δείγματος στράφηκε στη μερική ή πλήρη ανάθεση μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing), το διάστημα 2010-2011.
Για όσες εταιρείες έδωσαν αυξήσεις, οι συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν το έτος 2011, κινήθηκαν στο 2,3% κατά μέσο όρο, ενώ για το 2012 οι συνολικές αυξήσεις προβλέπεται να κινηθούν στο 2,4% (μέσος όρος).
Αναφορικά με την τάση του αριθμού θέσεων εργασίας, όλοι οι κλάδοι κινήθηκαν πτωτικά, το 2010. Η διαχρονική παρουσίαση του ποσοστού των εταιρειών που μείωσαν θέσεις εργασίας, από το 2008 έως και το 2011, δίνει ένδειξη για την αυξητική τάση της κατάργησης θέσεων στην ελληνική αγορά εργασίας.
Ειδικά για τον κλάδο του Αυτοκινήτου, που βασίζεται σε δείγμα 13 εταιρειών και 1.700 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά φαίνεται ότι:
-Το 50% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Για το υπόλοιπο 50% του δείγματος, που έδωσε αυξήσεις, τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, οι συνολικές αυξήσεις των βασικών αποδοχών, για το έτος 2011, κινήθηκαν στο 1% κατά μέσο όρο.
-Αναφορικά με τις προβλέψεις, για το 2012, το 42% του δείγματος δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις, το επόμενο έτος.
-Το 50% των εταιρειών του δείγματος έχει προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, το 2010 ή το 2011. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από μία, οι μειώσεις θα είναι μόνιμες.
-To 75% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, μέσα στο 2010 και το 2011, σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως, λόγω μείωσης εργασιών.
-Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης, μέσα στο οικονομικό έτος 2010, ανήλθε στο 9% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2009.
Αναφορικά με τον κλάδο υψηλής τεχνολογίας, που βασίζεται σε δείγμα 22 εταιρειών και 5.705 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά:
-Το 62% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Για τις εταιρείες που έδωσαν αύξηση σε όλες ή τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση συνολική αύξηση, για το 2011, ανήλθε σε 1,9%.
-Τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν, για το 2012, κινούνται στο 2,2% κατά μέσο όρο.
-Το 19% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, το 2010 ή το 2011. Σε μία περίπτωση, οι μειώσεις θα είναι μόνιμες, ενώ, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ισχύς τους θα είναι από 6 έως 12 μήνες.
-To 52% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, κατά το έτος 2010 ή το 2011, σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως, λόγω μείωσης εργασιών. Κατά το έτος 2010, καταργήθηκαν 215 θέσεις εργασίας, στις οποίες απασχολούνταν, κατά κύριο λόγο, διοικητικοί υπάλληλοι. Μέσα στο 2011, οι εταιρείες του δείγματος δήλωσαν ότι θα καταργούσαν 143 θέσεις εργασίας, κυρίως, από το διοικητικό προσωπικό.
-Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης, για το έτος 2010, ανήλθε στο 5,4% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο του 2009.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.