Έλεγχος στην Καλλιέργεια και Διακίνηση Πατάτας

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας εκδόθηκε η κάτωθι ανακοίνωση που αφορά τον έλεγχο και στην καλλιέργεια και διακίνηση της πατάτας:
A. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 365/ΦΕΚ 307 τ. Α’ /10-12-2002 παράρτημα IV , Κεφάλαιο ΙΙ , σημείο 18.5 η σήμανση πατάτας φαγητού είναι υποχρεωτική με Αριθμό Φυτοϋγειονομικού Μητρώου (Α.Μ.) επί της συσκευασίας της παραγόμενης και διακινούμενης στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. πατάτα από τον παραγωγό ως το στάδιο του τελικού καταναλωτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις (Εθνικές και Κοινοτικές) ο Αριθμός Μητρώου έχει σκοπό την διαπίστωση της καταγωγής του προϊόντος σε οποιοδήποτε στάδιο διακίνησης.
B. Επίσης πρόσφατα διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Χώρα, ο επιβλαβής οργανισμός Synchytrium Endobioticum που προκαλεί την ασθένεια γνωστή και ως «καρκίνωση της πατάτας» σε δείγμα φυτών πατάτας με κονδύλους από καλλιέργεια πατάτας στην περιοχή Δ.Δ. Περιθωρίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.
Είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια αφού η εμφάνισή της:
«Αχρηστεύει» αγρούς για δεκαετίες με μακροχρόνια απαγόρευση φύτευσης πατάτας
Επιβάλει φυτοϋγειονομικά μέτρα στις περιοχές που επιβεβαιώνεται η παρουσία της με ορατό κίνδυνο στην εμπορία του προϊόντος.
Περιορίζει την εσωτερική διακίνηση της πατάτας.
Μειώνει την παραγωγή της καλλιέργειας καθώς και την ανθεκτικότητα του γενετικού υλικού.
Προκαλεί απώλεια αγορών τόσο στο εσωτερικό της Χώρας όσο και στην Ε.Ε. και στις εξαγωγές.
Απαιτεί υψηλό κόστος για την εφαρμογή των μέτρων του περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας
C. Με έγγραφό του ο ΕΛΓΑ ενημέρωσε τους προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων του, ότι σε περιπτώσεις ζημιών από διάφορα αίτια καλυπτόμενα ασφαλιστικά, ότι θα απαιτεί την προσκόμιση των ετικετών πιστοποίησης, τα σχετικά τιμολόγια αγοράς του πατατόσπορου, τον αριθμό σπορομερίδας που καλλιεργείται ανά αγροτεμάχιο καθώς και τα τιμολόγια πώλησης της πατάτας.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 απαγορεύεται η φύτευση κονδύλων πατάτας που δεν φέρουν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο διότι η προμήθεια μη υγιούς, αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης πατατόσπορου προκαλεί τα κάτωθι σοβαρά προβλήματα:
Μεταφέρει σοβαρές ασθένειες στο χωράφι
Mειώνει την στρεμματική απόδοση της καλλιέργειας
Δεν εξασφαλίζει τη γνησιότητα της ποικιλίας.
Με βάση τα παραπάνω και σε συνέχεια των καταγγελιών που υπάρχουν, για διακίνηση – φύτευση μη ελεγμένου σπόρου πατάτας αλλά και των δυσμενών αποτελεσμάτων για την καλλιέργεια της πατάτας από ενδεχόμενη επιβεβαίωση παρουσίας επιβλαβών φυτοϋγειονομικών παθογόνων στον Νομό μας, σας ενημερώνουμε ότι:
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής πρόκειται το επόμενο διάστημα και ενόψει των καλλιεργειών της φθινοπωρινής αλλά και της εαρινής καλλιέργειας να πραγματοποιήσει έκτακτες δειγματοληψίες σε φαινομενικά ύποπτες καλλιέργειες πατάτας, όπου με δειγματοληψία στην φυτεία αλλά και από έλεγχο των αρχείων των παραγωγών (τιμολόγια για τον έλεγχο αγοράς του πατατόσπορου, τιμολόγια πώλησης του παραγόμενου προϊόντος, και άλλων εγγράφων που θα κρίνονται απαραίτητα) θα αποδεικνύεται η ορθή εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας.
Ενδεικτικά σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να τηρείτε επί τουλάχιστον μια τριετία:
• Τιμολόγια αγοράς του πατατόσπορου, καθώς και των αριθμών σπορομερίδας που καλλιεργείτε ανά αγροτεμάχιο.
• Τιμολόγια πώλησης της πατάτας που παράγετε.
Επιπλέον όλων των παραπάνω θα πρέπει να γνωστοποιείτε αμέσως στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής του Νομού μας, οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση συμπτωμάτων ή παρουσία επιβλαβών οργανισμών ή κάθε ανωμαλία που παρουσιάζουν τα φυτά σας.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι εάν διαπιστωθούν παραβάσεις , θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Ν. 2147/1952(Α 155) άρθρα 34α και 35 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.2538/τ. Α’/1-12-97 διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα
2621360108 και 2621360110.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.