Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων για τα οχήματα του ΔήμουΉλιδας

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπερκατανάλωση καυσίμων για τα πέντε απορριμματοφόρα οχήματα, ένα ημιφορτηγό καθώς και το αυτοκίνητο του Δημάρχου του Δήμου ‘Ήλιδας.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η υπερκατανάλωση καυσίμων για τα πέντε απορριμματοφόρα οχήματα, ένα ημιφορτηγό καθώς και το αυτοκίνητο του Δημάρχου του Δήμου Ήλιδας.
Η υπερκατανάλωση καυσίμων εγκρίθηκε δεδομένου ότι τρία απορριμματοφόρα βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα απορριμματοφόρα να εκτελούν διπλή βάρδια και ότι τα απορριμματοφόρα ΚΗΗ 3341 και ΚΗΗ 3342 επειδή είναι της ανακύκλωσης εκτελούν δρομολόγια προς Πάτρα.
Επιπροσθέτως, για το όχημα ΚΗΥ 6964, η υπέρβαση έγινε διότι το όχημα αυτό τ χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο οποίος μετακινήθηκε πέντε φορές στη Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους, ενώ για το Ημιφορτηγό ΚΗΥ 6968, η υπέρβαση έγινε λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων του Δεκεμβρίου όπου μετακινήθηκε πολλάκις προς τη Δημοτική Ενότητα Πηνείας.
Αντίθετα δεν εγκρίθηκε η υπερκατανάλωση καυσίμων για το επιβατικό αυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ ΚΗΙ 8796 για το μήνα Δεκέμβριο επειδή:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης, η υπέρβαση της κλίμακας καταναλώσεως καυσίμων που καθορίζεται από την απόφαση αυτή απαγορεύεται.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική απόφαση, εξαίρεση από το μέτρο αυτό μπορούν να αποτελέσουν υπερκαταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, λόγω απρόβλεπτων και επιτακτικών αναγκών, όπως λ.χ. εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λ.π.
Για την περιστολή των δημόσιων δαπανών που προκαλείται και από την κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων, μειώθηκαν κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων, που προβλέπονται στην προαναφερόμενη απόφαση, των αυτοκινήτων οχημάτων περιλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δεδομένου ότι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στοιχεία του φακέλου, προκύπτει ότι το ανωτέρω αίτημα δεν είναι απόλυτα και επαρκώς αιτιολογημένο, δεν κινήθηκε υπό έκτακτες περιστάσεις, ούτε αποδεικνύεται η απαιτούμενη συνδρομή απρόβλεπτων και επιτακτικών αναγκών, οι οποίες θα δικαιολογούσαν την υπέρβαση, αλλά για την αντιμετώπιση παγίων αναγκών του Δήμου, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν με τη συνδυασμένη χρήση όλων των δημοτικών οχημάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.