Έγινε οριστικοποίηση του κόστους….

Βεβαιώθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο “ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α.Ε.” κι έγινε οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.
Η επένδυση αυτή, της αναφέρεται στην ίδρυση σύγχρονων σφαγείων σε αντικατάσταση παλαιών ακατάλληλων, στη θέση “Αγγινάρα” του Δήμου Γαστούνης, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
– Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιήθηκε στο συνολικό ποσό των 1.200.000,00 ευρώ.
– Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των 300.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25 %
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 1.200.000,00 ευρώ.
– Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 600.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50 % του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού 1.200.000,00 ευρώ
– Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των 300.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 1.200.000,00 ευρώ.
– Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 9η Φεβρουαρίου 2010.
– Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 300.000,00 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.