‘Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Χαράλαμπου Καφύρα οι κάτωθι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας θα συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στα Τμήματα που ορίστηκαν Προϊστάμενοι με προγενέστερες αποφάσεις, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με έδρα τον Πύργο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Την Κόλλια Μάρθα του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Γ΄.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Τον Μπούλιαρη Νικόλαο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων με βαθμό Β΄.

2. Στο Τμήμα Εργαστηρίων

Την Φώτου Αλεξάνδρα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Γεωλόγων με βαθμό Γ΄.

3. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Τον Θεοφιλόπουλο Γεώργιο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων με βαθμό Β΄.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Στο Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Τον Λυκουργιώτη Παρασκευά του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Δ’.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1. Στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

Τον Σκουμπούρη Αθανάσιο [www.enimerosi.org] του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Β΄

2. Στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

Τον Γιαννάκη Παναγιώτη του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Β΄.

3. Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Την Τζίμη – Παρασκευάκου Μαρία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Β΄.

4. Στο Τμήμα Προμηθειών

Την Σουδενιώτη Πηνελόπη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β.΄

5. Στο Τμήμα Γραμματείας

Τον Γιαννάτο Ευστάθιο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

1. Στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Τον Μιχαλόπουλο Νικόλαο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων με βαθμό Β΄.

2. Στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Τον Τσουλόφτα Αντώνιο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων με βαθμό Β΄.

3. Στο Τμήμα Κτηνιατρικής

Τον Χριστοδούλου Ξενοφώντα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων με βαθμό Β΄.

4. Στο Τμήμα Αλιείας

Την Φίλιππα – Μιχαλοπούλου Γεωργία του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων με βαθμό Β΄.

5. Στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού

Τον Πουρνάρα Τρύφωνα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με βαθμό Β΄.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Τον Δανίκα Ευθύμιο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων με βαθμό Β΄.

2. Στο Τμήμα Επαγγέλματος

Την Κατέβα Νίκη του κλάδου ΤΕ Μηχανικών-Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄.

3. Στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Την Καρακίτσου Βασιλική του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄.

4. Στο Τμήμα ιά Βίου Μάθησης, [www.enimerosi.org] Παιδείας και Απασχόλησης

Την Τσαπάρα Ελένη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Γ΄.

5. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Τον Λεμποτέση Αλέξιο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ’.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Τον Αθανασακόπουλο Αριστείδη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β΄.

2. Στο Τεχνικό Τμήμα

Την Σακελλαροπούλου Θεώνη του κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄.

3. Στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Την Καραπάνου Καλλιόπη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ’.

4. Στο Τμήμα ΚΤΕΟ

Τον Τσουτσάνη Γεώργιο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β΄.

5. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Τον Φραγκογιαννόπουλο Χαράλαμπο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄.

6. Στο Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αμαλιάδας

Τον Ανυφαντόπουλο Ιωάννη του κλάδου ΤΕ Μηχανικών-Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Β΄.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1. Στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

Την Παπίρη Αναστασία του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Β΄.

2. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Την Χαλικιά Ασημίνα του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Κοινωνικής

Εργασίας με βαθμό Γ΄.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 . Στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Τον Μπαλκάμο Κωνσταντίνο του Νικολάου [www.enimerosi.org] κλάδου ΤΕ Μηχανικών-Πολιτικών Μηχανικών

με βαθμό Γ΄.

H ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.