Άνοδο για τις εταιρείες υπηρεσιών υγείας το 2012

89AF3490B21D6E181D9089E0B687909E.jpg

  Αυξημένες πωλήσεις και βελτιωμένες ζημίες εμφάνισαν οι εταιρείες υπηρεσιών υγείας το 2012, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποίησε η Hellastat ΑΕ.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 83 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, ο αθροιστικός κύκλος εργασιών του δείγματος αυξήθηκε κατά 7,8%, στα 1,31 δισ. ευρώ, με το 52% των εταιριών να εμφανίζουν βελτίωση εσόδων. Η μέση μεταβολή διαμορφώθηκε σε +1,1% (έναντι -5% για την τελευταία τριετία).

Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) ενισχύθηκαν σε περίπου 203 εκατ. ευρώ από 79,56 εκατ. ευρώ το 2011.

Εξαιρουμένης της επίδρασης των αποτελεσμάτων του θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ, οι προ φόρων ζημιές των υπολοίπων εταιρειών διαμορφώθηκαν συνολικά σε 80 εκατ. ευρώ, έναντι 141 εκατ. ευρώ το 2011 (περιλαμβανομένων των ζημιών της εν λόγω εταιρείας, οι συνολικές ζημιές ανήλθαν σε 219 εκατ. ευρώ).

Η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε σημαντική βελτίωση σε 11,1%, έναντι του οριακά αρνητικού επιπέδου του 2011.

Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκαν σε 1,25 και 1,20 αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις συνιστούν σημαντικό μέρος των συνολικών κεφαλαίων (31% το 2012), καθώς τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία καθυστερούν τις πληρωμές προς τα νοσοκομεία. Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2012 αυξήθηκε ελαφρώς σε 1,6 προς 1, έπειτα από μια χρονιά βελτίωσης. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2012 υποχώρησαν κατά 6%, καταλαμβάνοντας το 47% του παθητικού.

Σύμφωνα με τη Hellastat, οι έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 2012 (περίθαλψη Λιβύων τραυματιών πολέμου, έναρξη συνεργασίας όλων των κλινικών με τον νεοσύστατο ΕΟΠΥΥ από 1η Ιανουαρίου 2012, αναβολή χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία και στροφή πολλών ασθενών στον ιδιωτικό τομέα) επέτρεψε στις ιδιωτικές κλινικές να ανακόψουν την καθοδική πορεία των προηγούμενων ετών.

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ κατέστησε τις υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών ακόμα πιο ακριβές για τους Έλληνες ασθενείς αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, οι υψηλές οφειλές του προς τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας αποπληρώνονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς (πλέον πάνω από 6 μήνες), αντιπροσωπεύοντας μικρό μόνο ποσοστό των οφειλομένων.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, οι παλαιότερες οφειλές του ΕΟΠΥΥ (έως 31/12/2011) στις ιδιωτικές κλινικές ανέρχονται σε περίπου 530 εκατ. ευρώ.

Λόγω του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής η συνολική δαπάνη υγείας της χώρας μειώθηκε το 2011 σε 18,8 δισ. ευρώ (-10% έναντι του 2010). Αρνητική επίδραση το τρέχον έτος προήλθε από την αύξηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των ασφαλισμένων των ταμείων στις δαπάνες των νοσηλίων από τα τέλη του 2012 καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει μόνο το 70% της δαπάνης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.