«Δύο νέα Μεγάλα έργα προωθούνται προς υλοποίηση»

Δύο νέα μεγάλα έργα προωθούνται προς υλοποίηση για τον Νομό Ηλείας από την ΠΔΕ και που αφορούν το μεν ένα την απόφαση της ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής της ΠΔΕ με την οποία  εντάχθηκε το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ –ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ , ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ –ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ», συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000€, το δε δεύτεροαφορά την προκήρυξη του Διαγωνισμού για την  «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΩ –ΑΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 540.000€ περίπου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας, για αυτές τις εξελίξεις δήλωσε τα εξής :

«Προωθούνται δύο πολύ σημαντικά έργα για την πυρόπληκτη περιοχή της Ηλείας που το ένα αφορά το δρόμο Κρέστενα – Ανδρίτσαινα και το άλλο αφορά την μαρτυρική Αρτέμιδα και Μάκιστο, έργα που θα επιλύσουν σημαντικά προβλήματα της περιοχής και που με καθυστέρηση η πολιτεία – οφείλουμε να το πούμε αυτό – έρχεται να τα πραγματοποιήσει.

Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες μας, όπως πάντα, θα κάνουν ότι καλύτερο, ώστε να πραγματοποιηθούν τάχιστα.

Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω για την πρόωθηση σημαντικών έργων στην Ηλεία και ιδιαίτερα στις πυρόπληκτες περιοχές».

 

 

 

 

 

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής :

 

1. : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ –ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ , ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ –ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ», συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000€

 

Με την ΑΠ 3898/2011 απόφαση της ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής της ΠΔΕ εντάχθηκε το παρακάτω έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ –ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ , ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ –ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ (ΕΣΠΑ 2007-2019) στον άξονα προτεραιότητας 01-«Υποδομές και Ϋπηρεσίες προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδος» με συνολικό προύπολογισμό 15.321.988,40 €

Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:

Πρόκειται για την  βελτίωση της οδού από διασταύρωση Διασέλλων έως τον οικισμό Μπαρακίτικων αφορά μήκος 8,07Km και αποτελεί τμήμα της μελέτης από έξοδο Κρεστένων (διασταύρωση Σκιλλουντίας) έως Μπαρακίτικα συνολικού μήκους 18.9Km.

Σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν στις χιλιομετρικές θέσεις 11+900 και 12+850 όπου θα κατασκευαστούν φρεατοπάσσαλοι βάθους 20μ και οπλισμένοι τοίχοι αντιστήριξης σε μήκη 250μ και 80μ αντιστοίχως.

Επίσης στην χιλιομετρική θέση 18+020 θα κατασκευαστεί νέο τεχνικό ανοίγματος 40μ  για τη διέλευση του χειμάρρου «Τσεμπερούλα».  Τέλος η τυπική διατομή της οδού περιλαμβάνει εξυγίανση τοποθέτηση γεωυφάσματος, επίχωμα με αυτούσιο αμμοχάλικο μέσου μεταβλητού πάχους 0,30μ ,οδοστρωσία με υπόβαση συμπυκνωμένου πάχους 0,20μ σε δύο στρώσεις και  ομοίως  βάση πάχους 0,20μ.

Τέλος στην χιλιομετρική θέση  16+985 έως 17+100 έχει εγκατασταθεί εργολαβία από τις 3/10/2010 (χρηματοδοτούμενη από την ΣΑΕΠ 401) με αντικείμενο την αντιμετώπιση της σοβαρής κατολίσθησης –καθίζησης που έγινε το 2009 με συνέπεια να βυθιστεί –αποκοπεί ο δρόμος με αποτέλεσμα τη διακοπή της συγκοινωνίας προς Καλλιθέα –Ανδρίτσαινα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται κατασκευή φρεατοπασσάλων ανάντη και κατάντη της οδού βάθους 20μ και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των πρανών ύψους 5,0μ. Επειδή έχει γίνει διακοπή εκτέλεσης εργασιών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης προτείνεται η ένταξη του έργου αυτού ως υποέργου με ποσό χρηματοδότησης 919.892,00 € (υπόλοιπο συμβατικού προϋπολογισμού), με άμεση απορροφητικότητα αφού εκκρεμεί η εξόφληση δύο λογαριασμών 352.000 €.

Το έργο που θα παραδοθεί θα είναι ένας δρόμος ασφαλής  με καλά  γεωμετρικά χαρακτηριστικά με συνέπεια να υπάρχει ταχεία πρόσβαση στην ιστορική πόλη της Ανδρίτσαινας και στο ιερό του Επικ. Απόλλωνα.

 

 

 

 

 

2. «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΩ –ΑΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 540.000€ περίπου.

 

 

Ο δρόμος αυτός αφορά την οδική εξυπηρέτηση των δύο μαρτυρικών χωριών που στις πυρκαγιές του 2007 είχαν τις περισσότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ,της Αρτέμιδας και του Μακίστου.

Ο δρόμος αυτός παρουσιάζει έντονα κατολισθητικά φαινόμενα τα τελευταία (20) χρόνια τα οποία επιτάθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές με αποτέλεσμα να διακόπτεται η συγκοινωνία και καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη η πρόσβαση στους δύο οικισμούς.

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προετοιμασία φακέλου για την ανάθεση της εκπόνησης της Μελέτης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟ ΖΑΧΑΡΩ-ΑΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ».

 

 

Υφιστάμενη κατάσταση

 

H οδός από την  Επαρχιακή Οδό Ζαχάρω – Αρήνη προς Αρτέμιδα και Μάκιστο είναι σήμερα σε κακή κατάσταση, κυρίως λόγω των έντονων κατολισθητικών φαινομένων (την τελευταία 20ετία), που εντάθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Γενικά το οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα προβληματικό και επικίνδυνο.

 

Η υφιστάμενη οδός έχει προβληματικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και απαιτείται βελτίωση αυτών καθώς και εφαρμογή σύγχρονης διατομής.

 

Ο δρόμος θα περιλαμβάνει      δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μία ανά κατεύθυνση. Συνολικό πλάτος 9.0μ. που αναλύεται σε : 2*3.75μ.=7.50μ. λωρ. κυκλ. + 2*0.25μ λωρίδα καθοδήγησης + 2*0.50μ. έρεισμα.

 

Το προς μελέτη έργο αφορά:

 

 • Παραλλαγές λόγω κατολισθήσεων στην Επαρχιακή Οδό Ζαχάρω – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο , συνολικού μήκους 7.700 μ.

 

Η οδός έχει αφετηρία την διασταύρωση προς Αρτέμιδα-Μάκιστο στην Επαρχιακή Οδό Ζαχάρω – Αρήνης και πέρας την είσοδο του Μακίστου. Σε κάποια τμήματα θα παραμείνει η ίδια χάραξη και σε κάποια άλλα θα γίνουν παραλλαγές λόγω των κατολισθήσεων. Προβλέπεται η κατασκευή τριών ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων, του κόμβου στην αρχή της χάραξης – διασταύρωση Επ.Ο. Ζαχάρω – Αρήνης προς Μάκιστο, του κόμβου (Χιλιομετρική Θέση 4+710) προς Αρτέμιδα και του κόμβου (Χιλιομετρική Θέση 6+200) προς Αρτέμιδα και Μάκιστο.

 

Για την προστασία του έργου θα εκπονηθεί γεωτεχνική έρευνα – μελέτη καθώς και θα μελετηθούν τεχνικά έργα απορροής της οδού.

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί στις εξής φάσεις:

 

 • Μελέτη Τοπογραφίας – Αποτυπώσεις
 • Οριστική Γεωλογική Μελέτη
 • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Προμελέτη υδραυλικών έργων
 • Προμελέτη οδοποιίας και κόμβων
 • Γεωτεχνική Μελέτη
 • Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Οριστική μελέτη οδοποιίας και κόμβων
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη
 • Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων
 • Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
 • Κτηματογραφήσεις – Κτηματολόγιο.

 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες.

 

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 539.952€ συμ/νου ΦΠΑ, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 5.000.000€ συμ/νου ΦΠΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.